Açıkta kalan terasları Protan T membranı ile güçlendirin

Açıkta kalan terasları Protan T membranı ile güçlendirin

Yaya trafiğinin yoğun olduğu teraslar dayanıklılık ve sağlamlık gerektirir. Protan T membran, bu tür çatılara estetik bir şekilde döşenmek için özel olarak üretilmiştir.

arrow_downward

Yaya trafiği için estetik, güçlü, dayanıklı ve güvenli bir yüzeyin gerekli olduğu açıkta kalan teras ve balkonlar için tasarlanmış görünür teras membranıdır. Sistem, hafif ve alçak profillerin kullanılması gereken kapı önü basamaklarının olduğu ve kolayca temizlenebilmesi istenen yerler için çok uygundur.

Yangına Reaksiyon

Protan SE Açık Teras, Protan Teras T, SE-L ve Protan SE Titanyum+, EPS/XPS izolasyonu yapılmış yerler hariç tüm yüzeylerde, alevlerin yayılmasıyla ilgili olan EN 13501-5 şartnamesi için geçerli olan BROOF (t1) ve BROOF (t2) sınıflarındadır.

Protan SE Açık Teras, Protan Teras T, SE-L ve Protan SE Titanyum+, en az 120 g/m² cam keçeden oluşan bir geçiş bariyeri kullanıldığında, EPS/XPS izolasyonu yapılmış yerlerde de BROOF (t1) ve (t2) sınıfını karşılar.

Protan EX Açık Çatı, eski çatı kaplama membranlarının alt katmanıyla ilgili EN 13501-5 uyarınca BROOF (t2) ve (t1) sınıfı gereksinimlerini karşılar.

Protan EXG Açık Çatı, tüm alt katmanlar için EN 13501-5'e göre BROOF (t2) ve (t1) sınıfını karşılamaktadır.
Testler ENV 1187-2 ve ENV 1187-1'e uygun olarak gerçekleştirilir.

Yangın Sınıflandırması

BİNALARDA AÇIKTA KALAN ÇATI KAPLAMALARI İÇİN YANGIN TESTI GEREKLILIKLERI.

AVRUPA'DAKI ÇATI MEMBRANLARININ YANGIN DERECELENDİRİLMELERINE ILIŞKIN KURALLAR HAKKINDA:

Avrupa'da derecelendirme için çatı membranlarının açık havadaki yangın testleri, prEN1187 test yöntemlerine göre gerçekleştirilir. Bunun için dört yöntem vardır:
1. Yöntem prEN1187, Alman yangın testi olarak bilinir
2. Yöntem prEN1187, İskandinav yangın testi olarak bilinir
3. Yöntem prEN1187, Fransız yangın testi olarak bilinir
4. Yöntem prEN1187, İngiliz yangın testi olarak bilinir
prEN, burada 'pr' 'Ön', E-Avrupa ve N-Norm anlamına gelir. Alternatif olarak, 'V'nin "Vornorm" anlamına geldiği 'ENV' de kullanılır.

Dört yöntemden hangisinin kabul edileceğine karar vermek bir ülkenin yetkililerine kalmıştır. Tatmin edici testlerden sonra, çatı membranı, test edildiği uygulanabilir yüzey için EN13501-5'e göre sınıflandırılabilir ve sınıflandırmayı alır:

EN13501-5 ve ENV 1187 2. yönteme göre BROOF(t1),
EN13501-5 ve ENV 1187 2. yönteme göre BROOF(t2),
EN13501-5 ve ENV 1187 3. yönteme göre BROOF(t3) veya
EN13501-5 ve ENV 1187 4. yönteme göre BROOF(t4).
İlgili yangın sınıflandırmaları hakkında genel bilgi için Protan ile temasa geçin.

İlgili yüzeyler için BROOF (t1), BROOF (t2), BROOF (t3) ve BROOF (t4) sınıflandırma çözümlerimiz mevcuttur.

Türkiye’deki Uygulama

Türkiye’de, çatı kaplamaları ile ilgili oluşturulmuş ulusal bir sınıf ve test standardı bulunmamakla birlikte, çeşitli dokümanlarda çatı ile ilgili kısa hükümler vardır. Türkiye’de çatı kaplamalarının yanıcılık sınıfı olarak EN 13501-5’de yer alan sınıflandırma kabul edilmiştir. Söz konusu Yönetmeliğe (19) göre, çatı kaplamalarının BROOF sınıfı malzemelerden, çatı kaplamaları altında yer alan yüzeyin veya yalıtımın en az zor alevlenici malzemelerden olması gerekmektedir. Ancak, çatı kaplaması olarak yanmaz malzemelerin kullanılması durumunda üzerine çatı kaplaması uygulanan yüzeyin en az normal alevlenen malzemelerden olmasına izin verilmektedir. Yönetmelikte (19), çatı kaplamalarının yanıcılık sınıfının belirlenmesinde ENV 1187’de yer alan 4 test yönteminden hangisinin esas alınacağı belirtilmemiştir. Ulusal standartlara bakıldığında ise, TS 12116 (20)’da sadece bitişik nizam yapıların çatı kaplamalarının yanıcı malzemelerden olmaması gerektiği ifade edilmiş, ancak ulusal bir çatı yangın sınıfı belirtilmemiştir. Daha önce de sözü edildiği gibi, üye ülkelerde uygulanan Avrupa Komisyonu Kararlarında ortaya konan çatı ve çatı kaplamalarının dış yangın performanslarına ilişkin sınıflandırma; Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında yayımlanan Tebliğ (10) ile kamuoyuna duyurulmuştur. Avrupa Birliğine uyum kapsamında Avrupa Standartları (EN), Türk Standardı (TS EN) olarak yayımlanmaktadır. Bu kapsamda, EN 13501-5 standardı TSE tarafından Haziran 2009’da TS EN 13501-5 (21) olarak yayımlanmıştır.