Etik kurallar


Birbirimizle gurur duyuyoruz.

Bireysel ve toplu olarak, dürüstlüğümüzü test eden etik ve pratik sorunlar ve zorluklarla karşı karşıyayız. Aldığımız hiçbir kararda dürüstlüğümüzden asla ödün vermediğimiz bir davranış kuralımız vardır. Etik seçimler yaparız ve şüpheye düştüğümüzde iş arkadaşlarımıza ve yöneticilerimize danışırız.

Görev

Müşterilerimizin varlıklarını koruyan yenilikçi çatı sistemleri, membranlar, havalandırma sistemleri ve teknik tekstiller sunmaktan gurur duyuyoruz.

Bu amacı gerçekleştirmek için personelimiz, iş ortaklarına, müşterilere, iş arkadaşlarına, kamu yetkililerine ve işleri sırasında temas kurdukları diğer kişilere saygı ve dürüstlükle davranırlar.

Etik kodumuz, etik ve sosyal açıdan sorumlu bir şekilde iş yapmak için tüm çalışanlarımızın uyması gereken ilkeleri belirler. Protan adına hareket eden tüm çalışanlar, yöneticiler, geçici personel ve diğerlerinin etik kodumuzu okuması ve anlaması gerekmektedir.

Kurallara, eylemlere ve düzenlemelere uyar ve insanlara öncelik veririz. Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlarız ve çevresel etkimizin bilincindeyiz.

Değerler

Eylemlerimizi ve davranışlarımızı etkileyen dört temel idealimiz var. Müşterilerimiz, ortaklarımız ve meslektaşlarımız bizimle çalışırken bu değerlere maruz kalırlar.

  • Bağlılık: Sahipleniriz, yaratıcıyız, yenilikçiyiz ve başarılı olmaya hevesliyiz.
  • İşbirliği: Birbirimize değer verir ve saygı duyarız. Kapsayıcıyız, satış odaklıyız ve etkili bir şekilde iletişim kurarız.
  • Kalite: Bilgiliyiz, ihtiyaçları karşılarız, beklentilerin üzerine çıkarız ve hatasız teslim ederiz.
  • Hesap Verebilirlik: Güveniliriz, hedeflerimizin peşinden gideriz, zaferlerimizden ve hatalarımızdan ders alır ve başarırız.

Sağlık, Güvenlik Ve Çevre

Protan, kimsenin çalışması nedeniyle yaralanmadığı veya hastalanmadığı, sağlığı geliştiren bir işyeridir. İyi sağlık, tüm çalışanlar için esastır ve hedeflerimize ulaşmada hayati bir başarı faktörüdür. Kendimizin ve başkalarının güvenliğinden sorumluyuz ve herkesin çalışmak için güvenli bir yere sahip olmasını sağlıyoruz.Hepimizin, kendi güvenliğimiz veya başkalarının güvenliği tehlikede olduğunda sesimizi duyurma görevimiz vardır. Sıfır kaza ve yaralanma politikamız vardır.Protan, yaptığımız iş için birinci sınıf güvenlik prosedürlerine ve güvenlik eğitimine sahiptir. Yaşam veya sağlık için yakın bir tehlike varsa, tüm çalışanlarımızın işi durdurma hakkı vardır. Bu gibi durumlarda yöneticilere hızlı bir şekilde bilgi verilmelidir.
Faaliyetlerimizi malzeme ve enerjiyi verimli kullanarak, doğal kaynakların korunmasına, emisyon ve atıkların azaltılmasına önem vererek yürütürüz.Tüm ürünlerimizi geri dönüştürülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz.

Yasadışı istihdam

Yasadışı istihdam ve sosyal ucuzluk, faaliyetlerimizi tehlikeye atıyor ve buna müsamaha göstermeyeceğiz. Tüm çalışanlar yasa dışı istihdama ve sosyal ucuzluğa karşıdır.

Ayrımcılık ve Zorbalık

İşimiz sırasında iletişim kurduğumuz herkese saygı duyar ve güveniriz. Meslektaşlara, müşterilere, tedarikçilere veya diğer ortaklara zorbalık yapılmasına müsamaha gösterilmez. Aynı durum, diğer şeylerin yanı sıra, din, etnik köken, cinsiyet veya cinsel yönelim temelinde yapılan ayrımcılık için de geçerlidir

Pazar ve Rekabet

Protan, sağlıklı rekabetin doğal olduğu bir pazarın parçası olmayı hedeflemektedir.Bu nedenle, her türlü hukuka aykırı işbirliğinden veya piyasayı etkilemeye yönelik girişimlerden kaçınırız. Yolsuzluğa ve nüfuz ticaretine karşı sıfır toleransımız var. Yolsuzluk, serbest piyasa ilkesini baltalar ve markamıza büyük zarar verir. Mali tablolarımız tüm faaliyetlerimizi temsil eder ve yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygundur.

Çıkar çatışması

Çalışanlar, kişisel çıkarlarının ve Protan'ın çıkarlarının çatıştığı durumlardan kaçınmalıdır. Sadık çalışanlar bekliyoruz ve personelin rekabetçi faaliyetler yürütmesini veya bunlara katılmasını yasaklıyoruz.Bir çıkar çatışması ortaya çıkarsa, derhal amirini bilgilendirmek çalışanın sorumluluğundadır.

Hediyeler, Eğlence ve Müşteri ile Tedarikçi İlişkileri

Müşteriler ve tedarikçilerle olumlu ve profesyonel bir ilişki, pazar başarısı için esastır. İlişki kurma, iş yapmanın doğal bir yönüdür ve biz kendimizi yönetiriz ve etik üzerine güçlü bir şekilde odaklanan bir şirket olarak algılanırız. Şeffaflık esastır. Ortaklarımızla saygı ve dürüstlük içinde buluşur, onlara etik davranırız. Tedarikçilerimiz, diğer satıcılarla eşit koşullarda Protan sözleşmeleri için rekabet edeceklerinden emin olabilirler.
Etkinliğin net bir profesyonel/iş amacı olması koşuluyla, çalışanlar amirleri tarafından yetkilendirildiği şekilde sosyal toplantılar, öğle yemekleri, akşam yemekleri ve eğlenceler düzenleyebilir veya bunlara katılabilir. Çalışanlarımız her zaman Protan'ı temsil ettiklerinin bilinciyle hareket ederler.
Kişilere çok değerli hediyeler vermeyiz ve satın alma sürecinde bu konuda özellikle dikkatli davranırız.

Gizlilik

Tüm çalışanlar, ticari sırlar veya sınıflandırılmış bilgilerle ilgili olarak gizlilik yükümlülüğüne tabidir. Hepimiz şirketin önemli elçileriyiz. Bu, hem çalıştığımız süre boyunca hem de sona erdikten sonra Protan hakkında nasıl konuştuğumuzun farkında olduğumuz anlamına gelir.

Basın ve Sosyal Medya

Protan, birleşik ve profesyonel bir şirkettir ve öyle görülmek ister. Sadece şirket adına basına açıklama yapmaya yetkili çalışanlar bunu yapabilir.
Sosyal medyayı itibarımıza zarar vermemek için düşünceli bir şekilde kullanırız.
Çalışanlarımız, çalışma saatleri dışında da Protan'ı temsil ettiklerini bilirler.

Usulsüzlüklerin bildirilmesi

Çalışanların ve diğerlerinin bizi usulsüzlükler konusunda uyarabilmeleri için tüm faaliyetlerimizin sorumlu bir raporlama sistemine tabi olması gerekmektedir. Protan'daki sistem bunu yapmayı kolay ve güvenli hale getirir.

Protan'da kurallara, yasalara veya Protan'ın etik kurallarına uymayan çalışanları tanıyorsanız, derhal bizi bilgilendirmenizi rica ederiz. Bunu, +47 404 57 984 numaralı telefondan İK Direktörümüzle iletişime geçerek veya Norveççe, İngilizce,Lehçe veya Türkçe isimsiz bir bildirimde bulunarak yapabilirsiniz.

İsimsiz bir şikayette bulunmak için burayı tıklayın.