impact_photo_protan-14.jpg

Protan'ın laboratuvarları

Protan olarak polimer teknolojisine dayalı çok çeşitli ürünler üretiyoruz. Asıl olarak yaptığımız, PVC esaslı ve benzeri sentetik örtüler üretmektir. Laboratuvarın en önemli işlevi müşterilerimize teslim edilen ürünlerin yüksek KALİTE olmasını sağlamaktır. Bunun için, üretimle ve ürün sahibiyle yakın iş birliği içinde çalışılır. Laboratuvar, ürettiğimiz çeşitli ürünlerin hammaddelerini ve reçetelerini belirler ve sonrasında bitmiş ürünün kalitesini de kontrol eder. Bu nedenle laboratuvarda kimya ve malzeme teknolojisi konularında uzmanlık çok önemlidir.

arrow_downward

Laboratuvarın sorumlulukları şu şekilde özetlenebilir:

Hammaddeler

Daima onaylı hammadde ve tekstillerin kullanılmasını sağlamak. Bu, üretimimizdeki tüm kimyasalların Sağlık, Çevre ve Güvenlik açısından doğru şekilde kullanılmasını sağlamak konusunda önemli bir sorumluluk içermektedir. Aynı zamanda, bitmiş ürünler, REACH/ECHA'nın (Avrupa Kimyasal Ajansı) kimyasal listesine göre sağlık ve çevre açısından tehlikeli kabul edilen miktarlarda, herhangi bir ana çevre kirletici madde veya diğer ilgili maddeleri içermemelidir. Laboratuvar, hammadde reçetesine bakarak üründe kullanılan hammaddelerin, olması gereken özelliklerin ve teslimat sertifikalarının kontrolünü gerçekleştirir.

Ürünler ve reçeteler

Protan'ın ürünleri her zaman ilgili ürün için belirlenen gereksinimleri karşılamalıdır. Gereksinimler ya standartlaştırılmış ürün standartlarına göre (örneğin, Avrupa Normu, EN standartları) ya da ürünle ilgili diğer özelliklerle ilişkili olarak belirlenir. Bu gereklilikleri karşılamak için hem reçetelerin hem de üretim parametrelerinin elverişli olması gerekir.

Geliştirme – Ar-Ge

Laboratuvar, hammaddeler ve çevresel/sürdürülebilirlik faktörleriyle ilgili yeni ve gelecekteki gereksinimleri karşılayan yeni ürünlerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle yeni reçetelerin/ürünlerin yeni, alternatif hammaddelerle test edilmesi, analiz edilmesi ve geliştirilmesi için hem satın alma hem Ar-Ge hem de üretim ile iş birliği içinde çalışılması, laboratuvar için kesintisiz süren bir görevdir.

  • Bugünlerde PVC içermeyen çatı kaplama membranı Protan FPO/TPO ile tamamen yeni bir portföy piyasaya sürülüyor. Bu ürünlerin geliştirilmesi Araştırma Konseyi tarafından desteklenmiş olup, üretimi Protan Türkiye’de gerçekleştirilmiştir. Ar-Ge ve laboratuvar çalışmaları ise Türkiye, Norveç'teki laboratuvarlarımızın dış araştırma kuruluşları ile yakın iş birliği içinde yapılmıştır. Pek çok araştırma, test ve deneme yanılma sonrasında nihayet gurur duyabileceğimiz bir ürün elde ettik. Bu, Protan'ın portföyüne, geleceğe yönelik başka bir sağlam ve sürdürülebilir ürün kazandırırken ek bir gelir akışı sağlanmasına da katkıda bulunacaktır. Yeni nesil TPO tabanlı çatı kaplamaları makalesini buradan okuyun
  • Çadır salonlar, geçici yapılar, çadırlar ve brandalarda artık en çok kontrol edilen ve odaklanılan konu, yangına dayanıklılığı ve yangın durumunda daha az duman üretmesi. Bu nedenle, yeni ve iyileştirilmiş reçetelerin geliştirilmesine konsantre olunmuş ve bu çalışma şimdiden güvenilir sonuçlar vermiştir. Ağır hizmet tipi 900 g/m2 tekstillerimiz için yeni formülasyonlar geliştirmeyi şimdiden başardık; bunlar yeni yangın sınıflandırmamız B-s2-d0'ı aldı. Bu iyi sonuç, teknik tekstiller portföyünün geri kalanının geliştirilmesinde ve değiştirilmesinde de benzer güvenilir sonuçlara olan beklentiyi artırmıştır.

Laboratuvar Teknisyenimiz Synne'i tanıyın

Üretimde kalite kontrolü ve Bitmiş Ürün Kontrolü (FPC)

Laboratuvarda üretimle ilgili çeşitli günlük denetimler yapılarak sürecin tatmin edici bir şekilde yürütülüp yürütülmediği kontrol edilir. Laboratuvar, kontrol rutinlerimizin bir parçası olarak bitmiş ürünün önemli özelliklerini sürekli olarak test eder. Gereksinimleri karşılamayan malzemeler durdurulur ve sapmaların nedenleri ele alınır. Bu doğrultuda düzeltici faaliyetler belirlenir ve uygulanır.

Dokümantasyon

Laboratuvar, Ürün Onaylarımız ve Sertifikalarımız – Teknik Veri Sayfaları – Ürün Beyanları – Çevre Beyannamelerimizin hazırlanması, güncellenmesi ve iç kontrolünde yoğun olarak yer almaktadır. Ayrıca, örneğin hem üretimi hem de ürün kalitesini denetleyen çeşitli AB Onaylı Kuruluşlarının harici denetimlerini de kolaylaştırıyoruz. Dokümantasyon merkezimizi ziyaret edin

İç ve dış müşterilere yönelik test ve analizler

Müşterilerden gelen talep doğrultusunda laboratuvarda analiz ve incelemeler yapılmaktadır. Bu, yeniden kaplanmasıyla bağlantılı olarak eski bir çatının durum analizini içerebilir. Bu, müşteriye çatının ne kadar süre daha işlevsel olacağını da bildirebilir, değiştirilmeye hazır olduğunu da gösterebilir. Diğer bir görev olarak, uygulandığı yerde, bizim ürünlerimizle temas halinde olacak farklı malzemelerin ürünümüze zarar verip vermeyeceğinin test edilmesi de yer alır. Gerekirse ürünlerin bileşenlerine veya tamamen mekanik özelliklerine kadar uzanan daha derin kimyasal analizler de yapılır.