Görünür Teraslar ve Balkonlar için Protan GT Membranlar

Görünür Teraslar ve Balkonlar için Protan GT Membranlar

Yaya trafiğine uygun olarak estetik, sağlam, dayanıklı ve güvenli bir yüzeyin gerekli olduğu açıkta kalan teras ve balkonlar için tasarlanmış su geçirmez teras membranı. Sistem, hafif ve alçak profillerin kullanılması gereken kapı önü basamaklarının olduğu ve kolayca temizlenebilmesi istenen yerler için çok uygundur.

arrow_downward

Yangına Reaksiyon

Protan Teras GT, beton veya kalsiyum silikat tabakaları gibi yüksek yoğunluklu yanmaz alt katmanın olduğu (yani min. 680 kg/m³) yerlerde, alevlerin yayılmasıyla ilgili olan EN 13501-5 şartnamesi için geçerli olan BROOF (t2) sınıfındadır.

Yangın Sınıflandırması

FIRE TESTING REQUIREMENTS FOR FITTING EXPOSED ROOFS ON A BUILDING.

ABOUT THE RULES FOR FIRE RATINGS OF ROOF MEMBRANES IN EUROPE:

Airborne fire tests of roof membranes for rating in Europe are carried out according to the test methods prEN*)1187. This is divided into four parts:

prEN1187 part 1, known as the German fire test
prEN1187 part 2, known as the Nordic fire test
prEN1187 part 3, known as the French fire test
prEN1187 part 4, known as the British fire test
*) prEN, where 'pr' means 'Preliminary', E-European and N-Norm. Alternatively, 'ENV' is also used, where 'V' stands for “Vornorm”.

It is up to the authorities of a country to decide which of the four parts/methods will be accepted. After satisfactory testing, the roof membrane can be classified in accordance with EN13501-5 for the applicable surface it was tested on and receives the classification:

BROOF(t1) in accordance with EN13501-5 and ENV 1187 part 1,
BROOF(t2) in accordance with EN13501-5 and ENV 1187 part 2,
BROOF(t3) in accordance with EN13501-5 and ENV 1187 part 3, or
BROOF(t4) in accordance with EN13501-5 and ENV 1187 part 4,
Contact Protan for an overview of all relevant fire classifications.

 

BİNALARDA AÇIKTA KALAN ÇATI KAPLAMALARI İÇİN YANGIN TESTI GEREKLILIKLERI.

AVRUPA'DAKI ÇATI MEMBRANLARININ YANGIN DERECELENDİRİLMELERINE ILIŞKIN KURALLAR HAKKINDA:

Avrupa'da derecelendirme için çatı membranlarının açık havadaki yangın testleri, prEN1187 test yöntemlerine göre gerçekleştirilir. Bunun için dört yöntem vardır:

1. Yöntem prEN1187, Alman yangın testi olarak bilinir
2. Yöntem prEN1187, İskandinav yangın testi olarak bilinir
3. Yöntem prEN1187, Fransız yangın testi olarak bilinir
4. Yöntem prEN1187, İngiliz yangın testi olarak bilinir
prEN, burada 'pr' 'Ön', E-Avrupa ve N-Norm anlamına gelir. Alternatif olarak, 'V'nin "Vornorm" anlamına geldiği 'ENV' de kullanılır.

Dört yöntemden hangisinin kabul edileceğine karar vermek bir ülkenin yetkililerine kalmıştır. Tatmin edici testlerden sonra, çatı membranı, test edildiği uygulanabilir yüzey için EN13501-5'e göre sınıflandırılabilir ve sınıflandırmayı alır:

EN13501-5 ve ENV 1187 2. yönteme göre BROOF(t1),
EN13501-5 ve ENV 1187 2. yönteme göre BROOF(t2),
EN13501-5 ve ENV 1187 3. yönteme göre BROOF(t3) veya
EN13501-5 ve ENV 1187 4. yönteme göre BROOF(t4).
İlgili yangın sınıflandırmaları hakkında genel bilgi için Protan ile temasa geçin.

İlgili yüzeyler için BROOF (t1), BROOF (t2), BROOF (t3) ve BROOF (t4) sınıflandırma çözümlerimiz mevcuttur.

Türkiye’deki Uygulama

Türkiye’de, çatı kaplamaları ile ilgili oluşturulmuş ulusal bir sınıf ve test standardı bulunmamakla birlikte, çeşitli dokümanlarda çatı ile ilgili kısa hükümler vardır. Türkiye’de çatı kaplamalarının yanıcılık sınıfı olarak EN 13501-5’de yer alan sınıflandırma kabul edilmiştir. Söz konusu Yönetmeliğe (19) göre, çatı kaplamalarının BROOF sınıfı malzemelerden, çatı kaplamaları altında yer alan yüzeyin veya yalıtımın en az zor alevlenici malzemelerden olması gerekmektedir. Ancak, çatı kaplaması olarak yanmaz malzemelerin kullanılması durumunda üzerine çatı kaplaması uygulanan yüzeyin en az normal alevlenen malzemelerden olmasına izin verilmektedir. Yönetmelikte (19), çatı kaplamalarının yanıcılık sınıfının belirlenmesinde ENV 1187’de yer alan 4 test yönteminden hangisinin esas alınacağı belirtilmemiştir. Ulusal standartlara bakıldığında ise, TS 12116 (20)’da sadece bitişik nizam yapıların çatı kaplamalarının yanıcı malzemelerden olmaması gerektiği ifade edilmiş, ancak ulusal bir çatı yangın sınıfı belirtilmemiştir. Daha önce de sözü edildiği gibi, üye ülkelerde uygulanan Avrupa Komisyonu Kararları’nda ortaya konan çatı ve çatı kaplamalarının dış yangın performanslarına ilişkin sınıflandırma; Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında yayımlanan Tebliğ (10) ile kamuoyuna duyurulmuştur. Avrupa Birliğine uyum kapsamında Avrupa Standartları (EN), Türk Standardı (TS EN) olarak yayımlanmaktadır. Bu kapsamda, EN 13501-5 standardı TSE tarafından Haziran 2009’da TS EN 13501-5 (21) olarak yayımlanmıştır.