Protan EX-A membran ile açık çatı kaplaması

Protan EX-A membran ile açık çatı kaplaması

Çatı zeminini polyester takviyeli Protan EX-A membran ile yalıtın. Bu membran yapıştırılmış çatı sistemi için kullanılır ve arka yüzü keçe laminelidir.

Protan EX-A membran, arka yüzü polyester keçe lamineli, polyester takviyeli bir PVC membrandır. Membran, poliizosiyanürat (PIR) yalıtımına tutturulduğu, yapıştırmalı bir açık çatı sistemine uygulanacaktır.

arrow_downward

Yangın Sınıflandırması

BİNALARDA AÇIKTA KALAN ÇATI KAPLAMALARI İÇİN YANGIN TESTI GEREKLILIKLERI.

AVRUPA'DAKI ÇATI MEMBRANLARININ YANGIN DERECELENDİRİLMELERINE ILIŞKIN KURALLAR HAKKINDA:

Avrupa'da derecelendirme için çatı membranlarının açık havadaki yangın testleri, prEN1187 test yöntemlerine göre gerçekleştirilir. Bunun için dört yöntem vardır:

1. Yöntem prEN1187, Alman yangın testi olarak bilinir
2. Yöntem prEN1187, İskandinav yangın testi olarak bilinir
3. Yöntem prEN1187, Fransız yangın testi olarak bilinir
4. Yöntem prEN1187, İngiliz yangın testi olarak bilinir
prEN, burada 'pr' 'Ön', E-Avrupa ve N-Norm anlamına gelir. Alternatif olarak, 'V'nin "Vornorm" anlamına geldiği 'ENV' de kullanılır.

Dört yöntemden hangisinin kabul edileceğine karar vermek bir ülkenin yetkililerine kalmıştır. Tatmin edici testlerden sonra, çatı membranı, test edildiği uygulanabilir yüzey için EN13501-5'e göre sınıflandırılabilir ve sınıflandırmayı alır:

EN13501-5 ve ENV 1187 2. yönteme göre BROOF(t1),
EN13501-5 ve ENV 1187 2. yönteme göre BROOF(t2),
EN13501-5 ve ENV 1187 3. yönteme göre BROOF(t3) veya
EN13501-5 ve ENV 1187 4. yönteme göre BROOF(t4).
İlgili yangın sınıflandırmaları hakkında genel bilgi için Protan ile temasa geçin.

Türkiye’deki Uygulama

Türkiye’de, çatı kaplamaları ile ilgili oluşturulmuş ulusal bir sınıf ve test standardı bulunmamakla birlikte, çeşitli dokümanlarda çatı ile ilgili kısa hükümler vardır. Türkiye’de çatı kaplamalarının yanıcılık sınıfı olarak EN 13501-5’de yer alan sınıflandırma kabul edilmiştir. Söz konusu Yönetmeliğe (19) göre, çatı kaplamalarının BROOF sınıfı malzemelerden, çatı kaplamaları altında yer alan yüzeyin veya yalıtımın en az zor alevlenici malzemelerden olması gerekmektedir. Ancak, çatı kaplaması olarak yanmaz malzemelerin kullanılması durumunda üzerine çatı kaplaması uygulanan yüzeyin en az normal alevlenen malzemelerden olmasına izin verilmektedir. Yönetmelikte (19), çatı kaplamalarının yanıcılık sınıfının belirlenmesinde ENV 1187’de yer alan 4 test yönteminden hangisinin esas alınacağı belirtilmemiştir. Ulusal standartlara bakıldığında ise, TS 12116 (20)’da sadece bitişik nizam yapıların çatı kaplamalarının yanıcı malzemelerden olmaması gerektiği ifade edilmiş, ancak ulusal bir çatı yangın sınıfı belirtilmemiştir. Daha önce de sözü edildiği gibi, üye ülkelerde uygulanan Avrupa Komisyonu Kararları’nda ortaya konan çatı ve çatı kaplamalarının dış yangın performanslarına ilişkin sınıflandırma; Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında yayımlanan Tebliğ (10) ile kamuoyuna duyurulmuştur. Avrupa Birliğine uyum kapsamında Avrupa Standartları (EN), Türk Standardı (TS EN) olarak yayımlanmaktadır. Bu kapsamda, EN 13501-5 standardı TSE tarafından Haziran 2009’da TS EN 13501-5 (21) olarak yayımlanmıştır.